• " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! " Openbaring 22: 20
  • " Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder. " Spreuken 18: 24
  • " En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden. " Joël 2: 32a
  • " Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen " Psalm 34: 4
  • " Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. " Galaten 5: 14

Meer over Contactpersonen

Contactpersonen

Bijbelkring 20+

Ds. D.C. de Pater

Telefoon: 0318 575746

Catechisatie

Ds. D.C. de Pater

Telefoon: 0318 575746

Collectebonnen

P.H. Hooimeijer

Email: kerkvoogdij@hhgemst-epe.nl

Diaconie

M. Beeke

Functie: Scriba kerkenraad/ Voorzitter mannenvereniging
Telefoon: 0578-612285
Email: scriba@hhgemst-epe.nl

G.M. Mekelenkamp

Functie: Penningmeester
Telefoon: 0578-641844

W. Bisschop

Jeugdvereniging

Gert-Jan Panhuis jr.

Functie: Kinderclub 'Obed'

Anne Oosterom-Bakker

Functie: Jeugdclub 'Eljoénaï'
Email: annebakker@filternet.nl

Marinus Bosma

Functie: JV 'Bij de Bron'

Kerkbode

M.P. Munneke-Baaijens

Email: kerkbode@hhgemst-epe.nl

Kerkvoogdij

M. Chr. Schouten

Telefoon: 0578-662229
Email: mchrs@solcon.nl

B.J.W. Tiemens

Telefoon: 0578-614974

E.G. Mekelenkamp

Functie: Secretaris
Email: kerkvoogdij@hhgemst-epe.nl

P.H. Hooimeijer

Email: kerkvoogdij@hhgemst-epe.nl

M.W. de Weerd

Functie: Technische zaken

Kindercrèche

Johanneke Roelofs

Email: johannekemekelenkamp@hotmail.com

Koster

A. van Essen

Functie: Koster
Telefoon: 0578-661297
Email: avanessen@kliksafe.nl

Mannenvereniging

M. Beeke

Functie: Scriba kerkenraad/ Voorzitter mannenvereniging
Telefoon: 0578-612285
Email: scriba@hhgemst-epe.nl

L. Schouten

Functie: Penningmeester

B.J. de Ruiter

Functie: Secretaris

Ouderenkring

M.P. Munneke-Baaijens

Ouderlingen

M. Chr. Schouten

Telefoon: 0578-662229
Email: mchrs@solcon.nl

A.J. Munneke

B.J.W. Tiemens

Telefoon: 0578-614974

Organisten

J. Altelaar

A. Hazeleger

H.J. Boon

H. van der Weide

Regenboogclub

I. Schouten-Beukens

Telefoon: 06-37474461
Email: regenboogclub@hhgemst-epe.nl

Vrouwenvereniging

H. Beeke-Groenendijk

Functie: Voorzitter

A. Schouten-Stoffer

Functie: Penningmeester

Webmaster

Hermieke Panhuis

Hermieke Panhuis

Functie: Webmaster

ZJW

Fam. Hooimeijer

Fam. van As

Fam. de Ruiter

Predikant

Ds. D.C. de Pater

Telefoon: 0318 575746

Rekeningen

Kerkvoogdij/ Collectebonnen:
 

NL15RABO0152633359 
t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Emst-Epe e.o.

Er zijn collectebonnen in vellen van €0,60 ( €15,-), van €1,- (€25,-) en van €2,- (€ 50,-)

Diaconie:

NL12RABO0152636129

t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Emst-Epe e.o.

  • © hersteld hervormde kerk 2019