• " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! " Openbaring 22: 20
  • " Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder. " Spreuken 18: 24
  • " En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden. " Joël 2: 32a
  • " Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen " Psalm 34: 4
  • " Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. " Galaten 5: 14

Meer over Contactpersonen

Contactpersonen

Bijbelkring 20+

Ds. D.C. de Pater

Telefoon: 0318 575746
Email: dcdepater@outlook.com

Catechisatie

Ds. D.C. de Pater

Telefoon: 0318 575746
Email: dcdepater@outlook.com

Collectebonnen

P.H. Hooimeijer

Email: kerkvoogdij@hhgemst-epe.nl

Diaconie

M. Beeke

Telefoon: 0578-612285
Email: scriba@hhgemst-epe.nl

L. Schouten

Functie: Penningmeester

J. van de Bruinhorst

Jeugdvereniging

Gert-Jan Panhuis jr.

Functie: Kinderclub 'Obed'

Anne Oosterom-Bakker

Functie: Jeugdclub 'Eljoénaï'
Email: annebakker@filternet.nl

Marinus Bosma

Functie: JV 'Bij de Bron'

Kerkbode

M.P. Munneke-Baaijens

Email: kerkbode@hhgemst-epe.nl

Kerkvoogdij

G.J. Logtenberg

Functie: Voorzitter
Telefoon: 0571-292950

P.H. Hooimeijer

Email: kerkvoogdij@hhgemst-epe.nl

M.W. de Weerd

Functie: Technische zaken

Dhr. M. Schouten

Functie: Secretaris
Email: kerkvoogdij@hhgemst-epe.nl

Kindercrèche

Johanneke Roelofs

Email: johannekemekelenkamp@hotmail.com

Koster

A. van Essen

Functie: Koster
Telefoon: 0578-661297
Email: avanessen@kliksafe.nl

Mannenvereniging

M. Beeke

Telefoon: 0578-612285
Email: scriba@hhgemst-epe.nl

L. Schouten

Functie: Penningmeester

H. Roelofs

Functie: Secretaris
Email: hendrikroelofs@hotmail.com

Ouderenkring

M.P. Munneke-Baaijens

Ouderlingen

H. W. van Eek

Telefoon: 0571-291887

P. Schouten

Telefoon: 0578-629347

G.J. Logtenberg

Telefoon: 0571-292950

Organisten

J. Altelaar

A. Hazeleger

H.J. Boon

H. van der Weide

Vrouwenvereniging

J. Beeke-Groenendijk

Functie: Voorzitter
Telefoon: 0578-612285
Email: mbeeke@solcon.nl

J. Mekelenkamp - Dijkhof

Functie: Penningmeester
Telefoon: 0578-641844
Email: fam.mekelenkamp@hotmail.com

G. Panhuis-Beekman

Functie: Secretaresse
Telefoon: 0571-292964
Email: gpanhuis@planet.nl

M. Vos - Den Toom

Webmaster

L.M. van Essen - Logtenberg

Functie: Webmaster
Email: lisanne13022001@gmail.com

ZJW

Fam. Hooimeijer

Fam. van As

Fam. de Ruiter

Predikant

Ds. D.C. de Pater

Telefoon: 0318 575746
Email: dcdepater@outlook.com

Scriba

M. Beeke

Telefoon: 0578-612285
Email: scriba@hhgemst-epe.nl

Jeugdouderling

G.J. Logtenberg

Telefoon: 0571-292950

Vertrouwenspersoon

W.G. van Vlastuin-Wiersma

Telefoon: 038-7510506
Email: wgvanvlastuinwiersma@gmail.com

Rekeningen

Kerkvoogdij/ Collectebonnen:
 

NL15RABO0152633359 
t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Emst-Epe e.o.

Er zijn collectebonnen in vellen van €0,60 ( €15,-), van €1,- (€25,-) en van €2,- (€ 50,-)

Diaconie:

NL12RABO0152636129

t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Emst-Epe e.o.

  • © hersteld hervormde kerk 2022