• " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! " Openbaring 22: 20
  • " Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder. " Spreuken 18: 24
  • " En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden. " Joël 2: 32a
  • " Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen " Psalm 34: 4
  • " Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. " Galaten 5: 14

Meer over Jeugdwerk / Verenigingen

Jeugdclub ‘Eljoénaï’

Jeugdclub ‘Eljoénaï’

Voor de jeugd van 12 tot 16 jaar is er de jeugdvereniging Eljoënaï. Deze naam komt uit het oude testament en betekent: Op God zijn mijn ogen gericht.

We hopen in het winterseizoen om de drie weken op de vrijdagavond bijeen te komen. Iedereen is welkom vanaf 19.00 uur. We openen de avond met Bijbellezen en gebed. Aan de hand van een Bijbels onderwerp hebben we een overdenking. Dit is vaak aan de hand van een schets uit Bijbelstudieboekjes van de HHJO; op andere avonden hebben we een vrij onderwerp. In de pauze kletsen we bij met chips of een snack. Na de pauze zorgen we voor ongspanning door middel van een quiz of een spel. Rond 21.00 ronden we de avond af.

Het verenigingsseizoen openen we met alle jeugdverenigingen, door gezellig te gaan eten en met z'n allen te gaan bowlen. Ook bezoeken we een keer per jaar de landelijke appèldag 16- van de HHJO  in Amersfoort. We organiseren dan een leuke, actieve middag / avond.

Ben je tussen de 12 en 16 jaar? Dan ben je van harte welkom!

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022