• " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! " Openbaring 22: 20
  • " Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder. " Spreuken 18: 24
  • " En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden. " Joël 2: 32a
  • " Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen " Psalm 34: 4
  • " Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. " Galaten 5: 14

Meer over Jeugdwerk / Verenigingen

Jongerenvereniging 16+ ‘Bij de Bron’

Jongerenvereniging 16+ ‘Bij de Bron’

In het winterseizoen hebben we als jongeren van onze gemeente ongeveer 10 keer een JV avond. We ontmoeten elkaar meestal in het Vooronder van de Tabernakelkerk in Vaassen. Het doel van deze avonden is het samen luisteren naar het Woord van God. Daarnaast is er ruimte voor ontspanning en gezelligheid. Vanaf 19.45 uur is er inloop en om 20.00 uur beginnen we. De avonden eindigen om ongeveer 21.45 uur. We lezen uit de Bijbel en zingen enkele psalmen en/of liederen. De inleiding wordt afwisselend door de leden en de leiding verzorgd. Hiervoor gebruiken we boekjes die samengesteld zijn door de HHJO.

Na de pauze is er tijd voor ontspanning. Dat kan door middel van een spel of andere ontspannende activiteiten. Soms kletsen we gewoon gezellig met elkaar. Naast deze vaste avonden gaan we 1 keer per jaar naar de landelijke jeugddag 16+ en naar een regioavond. Ook proberen we jaarlijks een bezoek te brengen aan het Bijbelhuis in Den Helder om folders te verspreiden.

We hopen en bidden dat het JV-werk mag bijdragen aan de uitbreiding van het Koninkrijk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022