• " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! " Openbaring 22: 20
  • " Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder. " Spreuken 18: 24
  • " En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden. " Joël 2: 32a
  • " Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen " Psalm 34: 4
  • " Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. " Galaten 5: 14

Meer over Jeugdwerk / Verenigingen

Kinderclub ‘Obed’

Kinderclub ‘Obed’

Voor de kinderen van 9 tot 12 jaar (groep 6 t/m 8) is er kinderclub ‘Obed’.

Wanneer is er altijd club? Eénmaal per drie weken komen wij samen op woensdagavond van 19.00 – 20.30.

Hoe vullen we de avond in? We zingen en bidden met elkaar. We lezen uit de Bijbel en luisteren naar een vertelling. We praten daarna samen door over het verhaal. Dit doen we aan de hand van een bijbelstudieboekje van de HHJO. Na de pauze, waarin we iets lekkers eten en drinken, doen we een spel of gaan we knutselen.

Kom gerust eens kijken, je bent van harte welkom!

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022