• " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! " Openbaring 22: 20
  • " Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder. " Spreuken 18: 24
  • " En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden. " Joël 2: 32a
  • " Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen " Psalm 34: 4
  • " Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. " Galaten 5: 14

Meer over Jeugdwerk / Verenigingen

Mannenvereniging ‘Boaz’

Mannenvereniging 'Boaz'

Eénmaal per ca. drie weken in het winterseizoen komt de mannenvereniging Boaz op woensdagavond  bij elkaar om een gedeelte uit Gods Woord te bestuderen, bespreken en overdenken.
Meestal wordt per seizoen een aantal elkaar opvolgende hoofstukken uit een Bijbelboek behandeld zodat de verbanden tussen de hoofdstukken ook beter kunnen worden verstaan. In seizoen 2015/2016 is Exodus hoofdstuk 1 t/m 8 behandeld.
In de seizoenen 2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019  heeft de mannenvereniging hoofdstuk 1 t/m 11 van het Bijbelboek Handelingen overdacht. In het seizoen 2019/2020 hoopt de mannenvereniging weer verder te gaan met het Bijbelboek Exodus vanaf hoofdstuk 9.
We vergaderen in een zaal van het kerkgebouw aan de Vaassenseweg 14a in Emst. Aanvang om 20.00 uur tot ca. 21.45 uur.
Het bestuur hoopt dat de Heere deze bijeenkomsten wil zegenen en gebruiken tot eer en verheerlijking van Zijn Naam en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Hartelijk welkom op onze verenigingsavonden.

  • © hersteld hervormde kerk 2021