• " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! " Openbaring 22: 20
  • " Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder. " Spreuken 18: 24
  • " En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden. " Joël 2: 32a
  • " Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen " Psalm 34: 4
  • " Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. " Galaten 5: 14

Meer over Kerkdiensten

Diensten

Kerkdiensten

De erediensten vinden iedere zondag  om 9.30 en 15.00/18.30 uur plaats aan de Vaassenseweg 14a in Emst.

Mochten de tijden afwijken dan wordt dit vermeld in de kerkbode en op de website.

Kindercreche

Tijdens de morgen en - middagdienst is er kinderoppas aanwezig in de tweede zaal van de kerk.

Tijdens avonddiensten is er geen kinderoppas, tenzij anders aangegeven.

  • © hersteld hervormde kerk 2020