• " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! " Openbaring 22: 20
  • " Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder. " Spreuken 18: 24
  • " En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden. " Joël 2: 32a
  • " Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen " Psalm 34: 4
  • " Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. " Galaten 5: 14

Meer over Kerkdiensten

Aankomende diensten

Ochtenddienst
01 nov2020

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

Avonddienst
01 nov2020

18:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

Ochtenddienst
08 nov2020

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. R.W. Mulder

Avonddienst
08 nov2020

18:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. R.W. Mulder

Ochtenddienst
15 nov2020

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. J. den Boer

Avonddienst
15 nov2020

18:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

Ochtenddienst
22 nov2020

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

Middagdienst
22 nov2020

15:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

Middagdienst
29 nov2020

15:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. R. van de Kamp

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

18:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

Ochtenddienst
13 dec2020

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. J.W. van Estrik

Middagdienst
13 dec2020

15:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. J.W. van Estrik

Ochtenddienst
20 dec2020

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. J. Koppelaar

Middagdienst
20 dec2020

15:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. A.A.F. van de Weg

19:00 uur, Viering

lees meer

Ds. D.C. de Pater

1e Kerstdag ochtend
25 dec2020

09:30 uur, Dienst

lees meer

DR W. van Vlastuin

18:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

  • © hersteld hervormde kerk 2020