• " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! " Openbaring 22: 20
  • " Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder. " Spreuken 18: 24
  • " En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden. " Joël 2: 32a
  • " Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen " Psalm 34: 4
  • " Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. " Galaten 5: 14

Meer over Kerkdiensten

Aankomende diensten

Ochtenddienst
24 mrt2019

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

Avonddienst
24 mrt2019

18:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. C.M. Visser

Ochtenddienst
31 mrt2019

09:30 uur, Dienst

lees meer

Knd D.H.J. Folkers

Middagdienst
31 mrt2019

15:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

Ochtenddienst
07 apr2019

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

14:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. F. van Binsbergen

Ochtenddienst
14 apr2019

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. W. Pieters

Avonddienst
14 apr2019

18:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

19:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

Avonddienst
21 apr2019

18:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. P. de Vries

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. P.D. van den Boogaard

Ochtenddienst
28 apr2019

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

Avonddienst
28 apr2019

18:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. IJ.R. Bijl

Ochtenddienst
05 mei2019

09:30 uur, Dienst

lees meer

DR W. van Vlastuin

Avonddienst
05 mei2019

18:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. W.M. van der Linden

Ochtenddienst
12 mei2019

09:30 uur, Dienst

lees meer

Knd G.J. Veldhuis

Avonddienst
12 mei2019

18:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. P. de Vries

  • © hersteld hervormde kerk 2019