• " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! " Openbaring 22: 20
  • " Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder. " Spreuken 18: 24
  • " En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden. " Joël 2: 32a
  • " Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen " Psalm 34: 4
  • " Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. " Galaten 5: 14

Meer over Kerkdiensten

Aankomende diensten

Ochtenddienst
29 sep2019

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. W. Schinkelshoek

Middagdienst
29 sep2019

15:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. L. Groenenberg

Ochtenddienst
06 okt2019

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

Avonddienst
06 okt2019

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. W.J.C. van Blijderveen

Ochtenddienst
13 okt2019

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. M.W. Muilwijk

Middagdienst
13 okt2019

15:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

Ochtenddienst
20 okt2019

09:30 uur, Dienst

lees meer

Knd A.S. Middelkoop

17:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. A.A.F. van de Weg

Ochtenddienst
27 okt2019

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

Avonddienst
27 okt2019

18:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. P. de Vries

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. J.A. Kloosterman

19:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

Ochtenddienst
10 nov2019

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. H.J. van Marle

Middagdienst
10 nov2019

15:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

Ochtenddienst
17 nov2019

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. J.C. den Toom

Middagdienst
17 nov2019

15:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

Ochtenddienst
24 nov2019

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

Middagdienst
24 nov2019

15:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. H. Lassche

  • © hersteld hervormde kerk 2019