• " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! " Openbaring 22: 20
  • " Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder. " Spreuken 18: 24
  • " En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden. " Joël 2: 32a
  • " Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen " Psalm 34: 4
  • " Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. " Galaten 5: 14

Meer over Kerkdiensten

Aankomende diensten

Ochtenddienst
31 jan2021

09:30 uur, Dienst

lees meer

Knd G.M. Bosker

Middagdienst
31 jan2021

15:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

Avonddienst
31 jan2021

18:30 uur, Dienst

lees meer

Knd G.J. Veldhuis

Ochtenddienst
07 feb2021

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. G.J. Noordermeer

Middagdienst
07 feb2021

15:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. G.J. Noordermeer

Ochtenddienst
14 feb2021

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. P. de Vries

Middagdienst
14 feb2021

15:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

Ochtenddienst
21 feb2021

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

Middagdienst
21 feb2021

15:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. D. Zoet

Ochtenddienst
28 feb2021

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. C.M. Buijs

Middagdienst
28 feb2021

15:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. N.P.J. Kleiberg

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

Avonddienst
07 mrt2021

18:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. P. de Vries

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

19:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. P. de Vries

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

18:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

  • © hersteld hervormde kerk 2021