• " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! " Openbaring 22: 20
  • " Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder. " Spreuken 18: 24
  • " En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden. " Joël 2: 32a
  • " Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen " Psalm 34: 4
  • " Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. " Galaten 5: 14

Meer over Kerkdiensten

Aankomende diensten

2e Pinksterdag
01 jun2020

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. A.A. Egas

Ochtenddienst
07 jun2020

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. J.A. Kloosterman

Middagdienst
07 jun2020

15:00 uur, Dienst

lees meer

DR W. van Vlastuin

Ochtenddienst
14 jun2020

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. G. de Greef

Middagdienst
14 jun2020

16:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. A.A.F. van de Weg

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

Avonddienst
21 jun2020

18:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. IJ.R. Bijl

  • © hersteld hervormde kerk 2020