• " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! " Openbaring 22: 20
  • " Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder. " Spreuken 18: 24
  • " En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden. " Joël 2: 32a
  • " Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen " Psalm 34: 4
  • " Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. " Galaten 5: 14

Meer over Kerkdiensten

Aankomende diensten

Ochtenddienst
24 nov2019

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

Middagdienst
24 nov2019

15:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. H. Lassche

Ochtenddienst
01 dec2019

09:30 uur, Dienst

lees meer

Knd J.W. Bonenberg

Middagdienst
01 dec2019

15:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. R.P. van Rooijen

Ochtenddienst
08 dec2019

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. G. de Greef

18:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

19:45 uur, Dienst

lees meer

Ds. H.J. van Marle

09:30 uur, Viering

lees meer

Ds. A.C. Uitslag

15:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

Ochtenddienst
22 dec2019

09:30 uur, Dienst

lees meer

Knd W.J. Korving

Avonddienst
22 dec2019

18:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. P. de Vries

  • © hersteld hervormde kerk 2019