• " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! " Openbaring 22: 20
  • " Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder. " Spreuken 18: 24
  • " En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden. " Joël 2: 32a
  • " Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen " Psalm 34: 4
  • " Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. " Galaten 5: 14

Meer over Kerkdiensten

Aankomende diensten

Ochtenddienst
21 jul2019

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

Middagdienst
21 jul2019

15:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. R.J. Oomen

Ochtenddienst
28 jul2019

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. P. de Vries

Middagdienst
28 jul2019

15:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

11:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. J. Koppelaar

Avonddienst
04 aug2019

18:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. IJ.R. Bijl

Ochtenddienst
11 aug2019

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. J.A. Kloosterman

Avonddienst
11 aug2019

18:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. G. Kater

Ochtenddienst
18 aug2019

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. M. van Reenen

Middagdienst
18 aug2019

15:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. H. Lassche

Avonddienst
25 aug2019

18:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. K. van Olst

Ochtenddienst
01 sep2019

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

Avonddienst
01 sep2019

18:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. P. de Vries

Ochtenddienst
08 sep2019

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. B. Reinders

Middagdienst
08 sep2019

15:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

Ochtenddienst
15 sep2019

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. R.C. Boogaard

Middagdienst
15 sep2019

15:00 uur, Dienst

lees meer

DR W. van Vlastuin

  • © hersteld hervormde kerk 2019