• " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! " Openbaring 22: 20
  • " Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder. " Spreuken 18: 24
  • " En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden. " Joël 2: 32a
  • " Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen " Psalm 34: 4
  • " Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. " Galaten 5: 14

Meer over Kerkdiensten

Aankomende diensten

Ochtenddienst
05 apr2020

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. A.A.F. van de Weg

Avonddienst
05 apr2020

18:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. IJ.R. Bijl

Goede Vrijdag
10 apr2020

19:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

15:00 uur, Dienst

lees meer

DR W. van Vlastuin

2e Paasdag
13 apr2020

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

Ochtenddienst
19 apr2020

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

Avonddienst
19 apr2020

18:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.J. Diepenbroek

Ochtenddienst
26 apr2020

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. G. de Greef

Middagdienst
26 apr2020

15:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

Ochtenddienst
03 mei2020

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. J. den Boer

Middagdienst
03 mei2020

15:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. J.C. den Toom

Ochtenddienst
10 mei2020

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

Middagdienst
10 mei2020

15:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. P. de Vries

Ochtenddienst
17 mei2020

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. C.M. Buijs

Ochtenddienst
24 mei2020

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

Middagdienst
24 mei2020

15:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. B. Reinders

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. de Pater

15:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. W.M. van der Linden

2e Pinksterdag
01 jun2020

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. H. de Greef

  • © hersteld hervormde kerk 2020