• " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! " Openbaring 22: 20
  • " Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder. " Spreuken 18: 24
  • " En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden. " Joël 2: 32a
  • " Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen " Psalm 34: 4
  • " Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. " Galaten 5: 14

Meer over Missionair

Regenboogclub

Kinderevangelisatie - Regenboogclub

Sinds februari 2014 wordt door een aantal leden uit de gemeente iedere eerste woensdagmiddag van de maand kinderevangelisatiewerk gedaan. Er wordt kinderclub gehouden in de het gebouw van de korfbalvereniging aan de Zichtstede 16 in Vaassen. Op meerdere scholen wordt onze uitnodiging iedere maand verspreid, ook worden er af en toe in de omgeving folders verspreid. Verder hangen we uitnodigingen op in verschillende openbare ruimtes zoals supermarkten, bibliotheek en in het dorpshuis de Wieken.

Tijdens een clubmiddag die duurt van  half drie tot vier uur zingen we Bijbelse liedjes we bidden met de kinderen en vertellen een Bijbelverhaal. Na een korte pauze gaan we een knutselwerkje maken wat te maken heeft met de boodschap van het verhaal of we doen een spel. Op verschillende manieren kunnen de kinderen sparen voor een Bijbels boekje of een kinderbijbel.

We bidden dat dit werk gezegend wordt zodat ook kinderen die niets of nauwelijks iets van de bijbel af weten Gods Woord mogen horen en begrijpen. Dat zij door deze verhalen God mogen leren kennen tot hun zaligheid. Dat God ook van hun leven de eer zal ontvangen en ze niet zullen verloren gaan. We voelen ons gesteund door het meeleven en voorbede uit de gemeente.

De naam van deze club is: Regenboogclub. Mede door deze naam hopen we dat de verhalen weer in gedachten zullen komen van de kinderen als ze in de natuur de regenboog zien. Zo zullen ze steeds weer worden herinnerd aan de God van de regenboog, Die ook hun God wil zijn.

Contact met de Regenboogclub kan worden opgenomen via de webmaster of rechtstreeks via 06-37474461. Of via regenboogclub@hhgemst-epe.nl.
Elke 1e woensdag van de maand is er Regenboogclub.
De Kerstviering is half december, datum wordt nog bekend gemaakt.

 

De Regenboogclub bestaat uit de volgende leden:

Willeke Brand - Pol

Tjitske Frietema - Schouten

Jacomine Blom - Schouten

Geertje Esveld - Nijhof

H.P. te Kulve - Stolp

H. Panhuis - Groothedde

Rozemarie Boon

  • © hersteld hervormde kerk 2022