• " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! " Openbaring 22: 20
  • " Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder. " Spreuken 18: 24
  • " En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden. " Joël 2: 32a
  • " Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen " Psalm 34: 4
  • " Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. " Galaten 5: 14

Meer over Missionair

Zendingscommissie

Plaatselijke zendingscommissie

De HHG Emst – Epe e.o. heeft sinds 2008 een plaatselijke zendingscommissie. Het doel van de plaatselijke zendingscommissie is:

Het bevorderen van de missionaire bewustwording en betrokkenheid van de gemeenteleden;
In samenhang hiermee: het onderhouden van contacten met hen die eventueel vanuit de gemeente is uitgezonden;
Het opzetten van activiteiten en / of genereren van inkomsten die het zendingswerk ondersteunen;
Het stimuleren van de persoonlijke inzet voor het zendingswerk (ondersteunend of richting daadwerkelijke uitzending).

De zendingscommissie heeft ook een boekenwinkel. Via deze boekenwinkel kunt u boeken bestellen die bij uitgeverij Den Hertog te koop zijn voor de reguliere verkoopprijs. Een percentage van ca. 10-30% komt ten goede aan het zendingswerk van de HHK als u de boeken via de zendingscommissie bestelt.  Boeken kunnen worden besteld via Gerco Brand (familiebrand@kliksafe.nl).

 

De zendingscommissie bestaat uit de volgende leden:

Diaken M. Beeke (voorzitter)

Vacant (secretaris)

Geertje Esveld

Gerco Brand

  • © hersteld hervormde kerk 2021