• " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! " Openbaring 22: 20
  • " Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder. " Spreuken 18: 24
  • " En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden. " Joël 2: 32a
  • " Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen " Psalm 34: 4
  • " Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. " Galaten 5: 14

Meer over Nieuws

Datarooster

27 augustus 2018

Het datarooster van het verenigingsseizoen 2018-2019 is gepubliceerd.  

Via deze link komt u bij het kopje verenigingen terecht. Hier staat ook het datarooster gepubliceerd.

Mochten er wijzigingen komen proberen we deze z.s.m. ook op de site te publiceren. Wijzigingen worden ook in de kerkbode vermeld.

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019