• " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! " Openbaring 22: 20
  • " Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder. " Spreuken 18: 24
  • " En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden. " Joël 2: 32a
  • " Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen " Psalm 34: 4
  • " Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. " Galaten 5: 14

Meer over Nieuws

Lentefair Emst-Epe

24 mei 2019

Lentefair HHG Emst-Epe e.o.

Op D.V. zaterdag 1 juni, de zaterdag na Hemelvaartsdag, wordt rondom het kerkgebouw van de HHG Emst-Epe e.o. een Lentefair/rommelmarkt gehouden.

Ieder is hartelijk welkom tussen 10:00 uur en 15:00 uur aan de Vaassenseweg 14a te Emst.

Er is onder andere brocante, rommelmarkt, tweedehands boeken en kleding, bloemen en planten, een marmottenbaan, sjoelen, activiteiten voor kinderen, kaarten, springkussen, hoeden, autowassen, ijs, loempia’s en veel lekkers.

Ieder is van harte welkom!

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019