• " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! " Openbaring 22: 20
  • " Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder. " Spreuken 18: 24
  • " En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden. " Joël 2: 32a
  • " Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen " Psalm 34: 4
  • " Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. " Galaten 5: 14

Meer over Home

Home

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Emst-Epe.

U treft hier informatie aan over onze gemeente en het verenigingswerk.
Daarnaast kunt u op onze site terecht voor informatie over kerkdiensten en andere activiteiten.

Er zijn op dit moment vanwege de (aangescherpte) regels tegen de bestrijding van het coronavirus geen zitplaatsen beschikbaar voor (vakantie-)gasten.

Kerkdienst Meeluisteren  Kerkdienst meekijken

Kerkdienst beluisteren

Kerkdienst meekijken

 

Liturgie 21 november 2020

Morgendienst 09 : 30 Middagdienst 15 : 00
Ds. D.C. de Pater Ds. W. van Vlastuin
  -   -
  Ps. 15 : 1   Ps. 103 : 4
  -   -
  Hebreeën 3 : 1 - 7
  HC Zondag 21a
  2 Samuel 19 : 9 - 15
  Ps. 65 : 2   Ps.  25 : 3
 (Ps. 91 : 1)   -
  Ps. 89 : 10   Ps.  24 : 5
   
   
  Werkblad voor de kinderen   Werkblad voor de kinderen
  Preekaantekeningen jongeren   Preekaantekeningen jongeren

 

 

Uw gaven zijn deze dag bestemd voor:

Diaconiecollecte:

Kerkvoogdijcollecte:

  Diaconie

  Kerkvoogdij

 

 

NL12 RABO 0152 6361 29

NL15 RABO 0152 6333 59

Rekeningnummer voor het Zendingsbusje is: NL12 RABO 0152 6361 29

Alle gaven in uw milddadigheid aanbevolen.

 

 

Voor het beluisteren van de kerkdienst gebruikt u Microsoft Edge, Firefox of Opera als aanbevolen browser

 

Meeluisteren kan ook met behulp van de app van kerkomroep (AppStore, PlayStore)

Meeluisteren en terugluisteren van de kerkdiensten kan via (kerkomroep.nl)

  • © hersteld hervormde kerk 2020