• " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! " Openbaring 22: 20
  • " Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder. " Spreuken 18: 24
  • " En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden. " Joël 2: 32a
  • " Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen " Psalm 34: 4
  • " Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. " Galaten 5: 14

Meer over Home

Home

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Emst-Epe.

U treft hier informatie aan over onze gemeente en het verenigingswerk. Daarnaast kunt u op onze site terecht voor informatie over kerkdiensten en andere activiteiten.

De kerkdiensten zijn op dit moment helaas gesloten voor bezoekers i.v.m. de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus

Kerkdienst Meeluisteren  Kerkdienst meekijken

Kerkdienst beluisteren

(Microsoft Edge, Firefox of Opera)

Kerkdienst meekijken

 

Liturgie 29 Maart 2020

Morgendienst 09 : 30 Middagdienst 15 : 00
Ds. H. van der Ziel Ds. D.C de Pater
  72   :  3   25    :  2
  90   : 1 en 2   22    :  5
  106 :  4   69    :  4
  Exodus 11 :  9 t/m
       Exodus 12 : 14 en vers 23
  Johannes 19  :  17 t/m 30 
             (Tekst 19  :  26 en 27)
  94   :  5 en 6   102  :  3 en 4
  91   :  5   119   :  38
  46   : 1 en 6   106  :  25
  Kleurwedstrijd voor de kinderen   Kleurplaat voor de kinderen
  Werkblad voor de kinderen   Werkblad voor de kinderen
  Preekaantekeningen jongeren   Preekaantekeningen jongeren

 

Meeluisteren kan ook met behulp van de app van kerkomroep (AppStore, PlayStore)

Meeluisteren en terugluisteren van de kerkdiensten kan via (kerkomroep.nl)

 

Voor een overzicht van alle kerkbodes, klik hier

  • © hersteld hervormde kerk 2020