• " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! " Openbaring 22: 20
  • " Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder. " Spreuken 18: 24
  • " En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden. " Joël 2: 32a
  • " Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen " Psalm 34: 4
  • " Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. " Galaten 5: 14

Meer over Home

Home

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Emst-Epe.

U treft hier informatie aan over onze gemeente en het verenigingswerk.
Daarnaast kunt u op onze site terecht voor informatie over kerkdiensten en andere activiteiten.

Er zijn op dit moment vanwege de (aangescherpte) regels tegen de bestrijding van het coronavirus geen zitplaatsen beschikbaar voor (vakantie-)gasten.

Kerkdienst Meeluisteren  Kerkdienst meekijken

Kerkdienst beluisteren

Kerkdienst meekijken

 

Liturgie 29 oktober 2020

Trouwdienst 15 : 00
  Ds. D.C. de Pater
 
  Ps.  75 : 1
  Psalm 67
  Tekst Psalm 67:2
  Ps.  67 : 1 en 2
  Ps.  67 : 3
  Ps. 134 : 2
  Ps. 134 : 3
  Ps.  87 : 1
 
  Liturgie

 

 

Uw gaven zijn deze dag bestemd voor:

Diaconiecollecte:

Kerkvoogdijcollecte:

  -

  Kerkvoogdij

 

 

NL12 RABO 0152 6361 29

NL15 RABO 0152 6333 59

Rekeningnummer voor het Zendingsbusje is: NL12 RABO 0152 6361 29

Alle gaven in uw milddadigheid aanbevolen.

 

 

Voor het beluisteren van de kerkdienst gebruikt u Microsoft Edge, Firefox of Opera als aanbevolen browser

 

Meeluisteren kan ook met behulp van de app van kerkomroep (AppStore, PlayStore)

Meeluisteren en terugluisteren van de kerkdiensten kan via (kerkomroep.nl)

  • © hersteld hervormde kerk 2020