• " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! " Openbaring 22: 20
  • " Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder. " Spreuken 18: 24
  • " En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden. " Joël 2: 32a
  • " Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen " Psalm 34: 4
  • " Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. " Galaten 5: 14

Meer over Home

Home

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Emst-Epe.

U treft hier informatie aan over onze gemeente en het verenigingswerk. Daarnaast kunt u op onze site terecht voor informatie over kerkdiensten en andere activiteiten.

De kerkdiensten zijn op dit moment helaas gesloten voor bezoekers i.v.m. de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus

Kerkdienst Meeluisteren  Kerkdienst meekijken

Kerkdienst beluisteren

Kerkdienst meekijken

 

 

Liturgie 5 Juli 2020

Morgendienst 09 : 30 Avonddienst 18 : 30
Ds. L. Groenenberg Ds. D. C. de Pater
  Ps. 84  :  1   Ps. 121   : 1
  Ps. 25  :  4 en 6   Ps. 138  : 4
  Ps. 78 :  3   Ps. 74    : 11
  Mattheüs 5 : 1 - 12   Handelingen 7 : 47 - 60
  H.C. Zondag 19a
  Ps. 80  : 9 en 11   Ps. 110 : 1 en 5
  Ps. 89  : 7   Ps. 16   : 4
  Ps. 40  : 8   Ps. 118 : 8
   
  Werkblad voor de kinderen   Werkblad voor de kinderen
  Preekaantekeningen jongeren   Preekaantekeningen jongeren

 

Uw gaven zijn deze dag bestemd voor:

Diaconiecollecte:

Kerkvoogdijcollecte:

  Adullam gehandicaptenzorg

  Predikantsplaats

  NL12 RABO 0152 6361 29

  NL15 RABO 0152 6333 59

 

Rekeningnummer voor het Zendingsbusje is: NL12 RABO 0152 6361 29

Alle gaven in uw milddadigheid aanbevolen.

 

 

Voor het beluisteren van de kerkdienst gebruikt u Microsoft Edge, Firefox of Opera als aanbevolen browser

 

 

Meeluisteren kan ook met behulp van de app van kerkomroep (AppStore, PlayStore)

Meeluisteren en terugluisteren van de kerkdiensten kan via (kerkomroep.nl)

 

Weer toegang voor gasten

Vanaf 1 juli zijn er voor (vakantie-)gasten weer een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. Uitsluitend toegang na reservering bij de koster. U wordt verzocht om eerst even contact op te nemen met onze koster: Alex (0650220771) Bij voorbaat hartelijk dank.

Voor een overzicht van alle kerkbodes, klik hier

  • © hersteld hervormde kerk 2020