• " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! " Openbaring 22: 20
  • " Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder. " Spreuken 18: 24
  • " En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden. " Joël 2: 32a
  • " Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen " Psalm 34: 4
  • " Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. " Galaten 5: 14

Meer over Home

Home

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Emst-Epe. U treft hier informatie aan over onze gemeente en het verenigingswerk. Daarnaast kunt u op onze site terecht voor informatie over kerkdiensten en andere activiteiten. 

Bekijk de eerstvolgende live uitzending (wanneer beschikbaar)

 

 

Kerkdienst Meeluisteren Kerkdienst beluisteren 

---

Liturgie 8 december 2022

 

Avonddienst 18 : 30
  Ds. A.I. Kazen
  Ps.  126  : 1
  Ps.    81  : 2 en 3
  Haggaï 1 : 1 - Haggaï 2 : 1
  Tekst: Haggaï 1 : 5 en 7
  Ps. 147 : 1 en 2
  Morgenzang : 5 en 7
  Ps.    7 : 5

 

 

 

Ochtenddienst 09 : 30 uur   Avonddienst 18 : 30 uur 
Ds. C.M. Buijs Ds. D.C. de Pater
   
  Morgenzang : 1   Ps. 123 : 1
  Ps. 107 : 7   Ps.  46 : 1
  Ps.  43 : 5   Ps.  95 : 6
  Lukas 1 : 67 - 80   Jesaja 8 : 9 - 9 : 6
  Tekst Jesaja 9 : 1 en 5
  Ps. 107 : 6 en 7   Lofzang van Zacharias : 2 en 4
  Lofzang van Zacharias : 5   Ps.  27 : 1
  Lofzang van Zacharias : 4   Ps.  23 : 1
    
    
  Werkblad voor de kinderen   Werkblad voor de kinderen
  Preekaantekeningen jongeren   Preekaantekeningen jongeren

 

 

 

Uw gaven zijn deze dag bestemd voor:

Diaconiecollecte:

Kerkvoogdijcollecte:

  -

  Kerkvoogdij

  

  

NL12 RABO 0152 6361 29

NL15 RABO 0152 6333 59

Rekeningnummer voor het Zendingsbusje is: NL12 RABO 0152 6361 29

Alle gaven in uw milddadigheid aanbevolen.

---

Voor het beluisteren van de kerkdienst gebruikt u Microsoft Edge, Firefox of Opera als aanbevolen browser

Meeluisteren kan ook met behulp van de app van kerkomroep (AppStore, PlayStore)

Meeluisteren en terugluisteren van de kerkdiensten kan via (kerkomroep.nl)

Terugkijken van de openbare kerkdiensten kan via (ons YouTube kanaal)

Voor een overzicht van alle kerkbodes, klik hier

Najaarsactie

Vanaf dit moment kunt u weer bestellen in onze najaarsactie, klik op de links hiernaast voor het bestelformulier: najaarsactie en de kipactie. Wilt u aangeven op het formulier of u het wilt komen ophalen of laten bezorgen? Nieuw dit jaar is het Verrassingspakket. U kunt anderen een pakket geven (met vermelding van uw naam of juist anoniem) als bedankje/als extraatje/omdat u weet dat iemand het goed kan gebruiken/etc. Vraag gerust in uw omgeving of andere mensen ook belangstelling hebben en noteer zoveel mogelijk op uw bestellijst. 

 

U kunt de formulieren tot uiterlijk 11 december inleveren in de brievenbus binnen in de kerk of per e-mail via kerkvoogdij@hhgemst-epe.nl. Betalingsinformatie is opgenomen in de bestellijsten. 

 

Uw bestelling kan 17 december tussen 11 en 12u worden opgehaald bij de kerk of worden thuisbezorgd (regio van onze gemeente, minimaal bestelbedrag is 25 euro).

 

Met elkaar hopen we weer op net zo’n mooie opbrengst als vorig jaar!

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022